Raport EBI nr 21/2013: Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2013 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2013 r.

[załącznik: 2013Q1_Raport_kwartalny_Stopklatka_SA.pdf]Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 21/2013
 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu