Historia spółki

1996: Uruchomienie strony internetowej

Początki Stopklatki wiążą się z audycją radiową o takim tytule, nadawaną od 1986 roku w Akademickim Radiu Pomorze, a następnie od 1993 roku w Radiu ABC w Szczecinie. W sierpniu 1996 roku powstała strona internetowa o nazwie Stopklatka - najpierw jako część serwisu Radia ABC, a następnie pod własnym adresem. Był to pierwszy portal filmowy w historii polskiego Internetu. Stał się on jednym z dziesięciu polskich Platynowych Kanałów Internetowych, preinstalowanych w przeglądarce internetowej Internet Explorer 4.0.

1998: Utworzenie spółki cywilnej

W maju 1998 zarejestrowana została Stopklatka spółka cywilna. Poza prowadzeniem portalu o tematyce filmowej, zajmowała się ona projektowaniem, tworzeniem i administracją stron internetowych,
w szczególności dla klientów z branży filmowej.

2000: Pozyskanie inwestora i utworzenie spółki z o.o.

W maju 2000 roku w wyniku rozmów z inwestorem branżowym PROKOM Software S.A. utworzona została Stopklatka Sp. z o.o., która kontynuowała wcześniejszą działalność spółki cywilnej. PROKOM Internet S.A. (przekształcony później w Net Internet S.A.) objął w niej 80 proc. udziałów.

2009: Przekształcenie w spółkę akcyjną

W połowie 2009 roku, w związku z planami wprowadzenia akcji Spółki do obrotu
na rynku NewConnect, nastąpiło jej przekształcenie w spółkę akcyjną. 6 maja 2010 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji serii B oraz o rozpoczęciu starań o wprowadzenie akcji spółki
do obrotu na NewConnect.

2009, 2010: Nagrody

W 2009 roku prowadzony przez spółkę portal filmowy Stopklatka.pl otrzymał Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie rozwoju, promocji i upowszechniania kultury filmowej w Polsce. Stopklatka była też dwukrotnie nominowana do Nagrody PISF – w roku 2008 i 2010.

W 2010 roku Nagrodę PISF w kategorii Portal Filmowy otrzymała współtworzona przez Stopklatkę S.A. Bazafilmowa.pl.

W tym samym roku Stopklatka.pl w rankingu miesięcznika "PRESS" została uznana za drugi najciekawszy portal o tematyce kulturalnej w Polsce.

2010: Pozyskanie inwestora branżowego

31 maja 2010 roku, w wyniku transakcji sprzedaży części akcji przez Net Internet S.A., Stopklatka S.A. pozyskała nowego inwestora strategicznego - Kino Polska TV Sp. z o.o., w sierpniu 2010 roku przekształconego w Kino Polska TV S.A. W efekcie Stopklatka S.A. stała się częścią grupy SPI. 6 grudnia 2010 roku, po sfinalizowaniu transakcji z Net Internet S.A., Kino Polska TV S.A. została większościowym akcjonariuszem Stopklatka S.A., z pakietem 65,22% akcji.

2010: Debiut giełdowy

12 lipca 2010 roku Stopklatka S.A. zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, należącym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W chwili debiutu akcje spółki osiągnęły poziom 4,89 zł - o 20% wyższy od ceny emisyjnej.

2014: Pierwszy polski ogólnodostępny kanał filmowy: Stopklatka TV

30 października 2013 roku Stopklatka S.A. otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję na kanał Stopklatka TV, nadawany w ramach pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. Stacja rozpoczęła nadawanie 15 marca 2014 roku, stając się pierwszym bezpłatnym i ogólnodostępnym kanałem filmowym
w Polsce.

2016: Przekształcenie portalu

W sierpniu 2016 r. portal Stopklatka.pl został przekształcony w oficjalną stronę kanału Stopklatka TV.

2018: Zakup akcji Stopklatki S.A.

14 czerwca 2018 roku Kino Polska TV S.A. kupiła od Agory S.A. za 32,2 mln zł 41% akcji spółki Stopklatka S.A. Tym samym Kino Polska TV SA, posiadając 82,6% akcji, stała się większościowym właścicielem spółki.