Ogłoszenia

Zarząd  Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem 512 097 542.

Spółka rekomenduje złożenie dokumentów akcji do dnia 30 listopada 2020 r.

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 184/2020 z dnia 21 września 2020 r. oraz nr 199/2020 z dnia 12 października 2020 r.

 

Informacje na temat walnych zgromadzeń Stopklatka S.A. są dostępne w zakładce WALNE ZGROMADZENIA.