Dane spółki

Stopklatka S.A.

Siedziba spółki:
ul. Puławska 435a
02-801 Warszawa
tel. +48 22 35 67 440
fax + 48 22 356 74 01

e-mail: biuro@stopklatka.pl

NIP: 851-26-64-658
REGON: 811994790
KRS: 0000332145

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 11 171 260,00 zł (w całości opłacony)
Konto bankowe nr: 42 1090 1056 0000 0001 3274 7863
Konto prowadzone przez Bank Zachodni WBK

Spółka jest notowana na ASO NewConnect od 12 lipca 2010 pod nazwami skróconymi STOPKLA i STK. 
 

Władze Spółki
Zarząd

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka  - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Loni Farhi - Członek Rady Nadzorczej
Alber Uziyel - Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Woźnicka - Członek Rady Nadzorczej
Wiktor Dega - Członek Rady Nadzorczej
Marcin Kowalski - Członek Rady Nadzorczej
Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej