Władze spółki

Zarząd

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Bogusław Kisielewski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, księgowości, rynków kapitałowych, systemów informatycznych klasy ERP i MRP.

Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku maklera w Regionalnym Domu Maklerskim Polonia S.A. Następnie pełnił funkcje Członka Zarządu / Dyrektora Finansowego m.in. w spółkach BMJ Management Sp. z o.o. i ZPO Modena S.A.

Od 2007 r. związany z Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska TV Sp. z o.o.) – obecnie na stanowisku Prezesa Zarządu, wcześniej jako Członek Zarządu / Dyrektor Generalny.

Od 2013 r. wchodzi w skład Zarządu Stopklatka S.A. jako Prezes Zarządu.

Bogusław Kisielewski od 2017 r. do 26 czerwca 2018 r. zasiadał również w Zarządzie Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. na stanowisku I Wiceprezesa Zarządu (wcześniej pełnił w tej spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej). 26 czerwca 2018 r. CTN&P została połączona ze Spółką.

Katarzyna Woźnicka - Członek Zarządu

Katarzyna Woźnicka studiowała na Wydziale Finansów i Księgowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2001 r. uzyskała tytuł Magistra Finansów i Księgowości. Od 2009 r. jest członkiem ACCA, a od 2014 r. FCCA.

W latach 2001 – 2003 była Kierownikiem Działu administrowania zakupami w Prószyński S.A./Agora S.A. Następnie w Agora S.A. (w latach 2003 – 2006) pracowała na stanowisku Analityka, a później (2006 – 2007) jako Controller finansowy. W latach 2007 – 2014 związana z LexisNexis Polska Sp. z o.o. na początku jako Manager ds. finansów, a następnie jako Dyrektor finansowy / Członek Zarządu.

W latach 2014 – 2015 Katarzyna Woźnicka pracowała w Kino Polska TV S.A. na stanowisku Dyrektora finansowego. Od 2016 do 2020 r. zasiadała w Radzie Nadzorczej Emitenta jako Członek Rady Nadzorczej.

Od 2 lipca 2020 r. pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta.

Od 2014 r. do 13 czerwca 2018 r. była zatrudniona w Stopklatka S.A. jako Dyrektor finansowy.
Od 14 czerwca 2018 r. do 25 lipca 2022 r. zasiadała w Radzie Nadzorczej Stopklatki, a od 2 września 2022 r. pełni funkcję Członka Zarządu tej spółki.

Od 2016 r. sprawuje funkcję CFO w SPI International Group.

Berk Uziyel - Członek Zarządu

Berk Uziyel ukończył The Koc School w Stambule, jest również absolwentem Babson College w Bostonie, na Wydziale Administracji i Przedsiębiorczości w Biznesie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Merill Lynch w Bostonie. Rok później dołączył do zespołu firmy Eftas, gdzie był odpowiedzialny za dystrybucję marek Konica Minolta, Kodak, Olympus i Oblio. Pełnił tam kolejno funkcje: Managera ds. Sprzedaży i Marketingu, Dyrektora Sprzedaży i Dyrektora Operacyjnego.

Od 2010 r. obowiązki te łączy z funkcją Dyrektora Nowych Mediów w SPI International B.V., Dyrektora Zarządzającego Filmbox International Ltd. oraz Mediabox Broadcasting International Ltd., odpowiedzialnego m.in. za dystrybucję kanałów FilmBox na międzynarodowym rynku.

Od 21 stycznia 2016 r. do 14 czerwca 2018 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Stopklatka S.A., w której od 3 lutego 2016 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej (wcześniej Członka Rady Nadzorczej). Od 7 września 2018 r. sprawuje w Stopklatce funkcję Członka Zarządu.

 

Rada Nadzorcza Spółki

Loni Farhi - Członek Rady Nadzorczej

Loni Farhi jest członkiem British Academy of Film and Television Arts-East Coast. Od wielu lat pracuje w branży filmowej.

W latach 1978 – 1985 pracował w Eskimo Yunleri A.S. – napierw na stanowisku Sales Manager, następnie Production Manager, a od 1983 r. na stanowisku General Manager.

W latach 1987 – 1989 pracował w Ans International jako Managing Partner.

W 1989 r. założył SPI INC., gdzie do 1991 r. sprawował funkcję CEO.

Od 1990 r. jest Prezesem Zarządu SPI International INC., New York.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. i Stopklatka S.A.

Alber Uziyel - Członek Rady Nadzorczej

Alber Uziyel ukończył Istanbul Technical University, uzyskując tytuł magistra elektrotechniki.

W latach 1979 – 1996 pełnił funkcję Członka Zarządu w Eskimo Textile and Production.

Od 2008 r. jest Prezesem Eftas A.S., gdzie odpowiada  m.in. za opracowywanie strategii firmy oraz nadzór nad prowadzoną przez nią dystrybucją.

Od 2012 r. współpracuje z Mediabox International Ltd. jako Doradca ds. projektu Filmbox Live.

Od 2015 do 2020 r. Członek Zarządu Kino Polska TV S.A. 21 sierpnia 2020 r. został powołany do Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Od 14 czerwca 2018 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Orłowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2001 uzyskał tytuł magistra prawa. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Zasiada w Radach Nadzorczych Stopklatka S.A. (od 2011 r.), Remedis S.A. oraz Od Serca S.A. Od 2006 r. jest Partnerem w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Jako wieloletni członek Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. oraz Kino Polska TV S.A., jest zaangażowany w bieżący nadzór i kontrolę prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie zawierania istotnych umów na rynku telewizyjnym, produkcyjnym oraz dystrybucyjnym.