Raport EBI nr 18/2010: Raport kwartalny za trzeci kwartał 2010 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2010r.

  2010Q3 Raport kwartalny Stopklatka SA.pdf
(350 KB)

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 18/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu