NWZ - 22 grudnia 2014

Informacja o ogólnej liczbie akcji

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. ogólna liczba akcji Stopklatka S.A. wynosi 6.529.956 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 6.529.956, w tym:

  1. 271.000 akcji serii A1, uprawnionych do 1.271.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  2. 485.000 akcji serii A2, uprawnionych do 485.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  3. 193.045 akcji serii B, uprawnionych do 193.045 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  4. 326.201 akcji serii C, uprawnionych do 326.201 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  5. 4.254.710 akcji serii D, uprawnionych do 4.254.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. - 22.12.2014 r.

Projekty uchwał na NWZA Stopklatka S.A. - 22.12.2014 r.

NWZ_20141222_Formularz_dla_os_fiz_-_zgloszenie_projektu_uchwaly_Stopklatka_SA

NWZ_20141222_Formularz_dla_os_fiz_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_Stopklatka_SA

NWZ_20141222_Formularz_dla_os_innej_niz_fiz_-_zgloszenie_projektu_uchwaly_Stopklatka_SA

NWZ_20141222_Formularz_dla_os_innej_niz_fiz_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_Stopklatka_SA

NWZ_20141222_Formularz_pelnomocnictwa_Stopklatka_SA

NWZ_20141222_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_Stopklatka_SA

Uchwaly_podjete_podczas_NWZ_Stopklatka_SA_w_dniu_22.12.2014.pdf