ZWZ - 14 maja 2012

Informacja o ogólnej liczbie akcji

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. ogólna liczba akcji Stopklatka S.A. wynosi 2.275.246 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 2.275.246, w tym:

  1. 1.271.000 akcji serii A1, uprawnionych do 1.271.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  2. 485.000 akcji serii A2, uprawnionych do 485.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  3. 193.045 akcji serii B, uprawnionych do 193.045 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  4. 326.201 akcji serii C, uprawnionych do 326.201 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. - 14.05.2012 r.
(535.4 KB)

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. - 14.05.2012 r.
(32 KB)

Projekty uchwał na ZWZA Stopklatka S.A. - 14.05.2012 r.
(28 KB)

Formularze do pobrania na ZWZA Stopklatka S.A. - 14.05.2012
(181 KB)