Raport EBI 3/2019: Raport roczny za rok 2018

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za rok 2018. 

Raport roczny Stopklatka S.A. za 2018 r. 

Podstawa prawna: 
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 3/2019

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu