Raport EBI 20/2018: Raport kwartalny Stopklatka S.A. za drugi kwartał 2018 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za drugi kwartał 2018 r.

Raport kwartalny Stopklatka S.A. za drugi kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 20/2018

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka - Członek Zarządu