RAPORT EBI 5/2018: RAPORT ROCZNY ZA ROK 2017

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za rok 2017. 

Raport roczny 2017 r. Stopklatka S.A.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.).


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 5/2018

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu