Raport EBI 15/2017: Raport kwartalny Stopklatka S.A. za drugi kwartał 2017 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za drugi kwartał 2017 r.

Raport kwartalny Stopklatka S.A. za drugi kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 15/2017

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu