Raport EBI nr 6/2017: Raport roczny za rok 2016

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za rok 2016. 

Raport roczny 2016 r. Stopklatka S.A.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.).


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 6/2017

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu