Raport EBI 39/2016: Raport kwartalny Stopklatka S.A. za trzeci kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2016 r.

Raport kwartalny Stopklatka S.A. za trzeci kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 39/2016

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu