Raport EBI 34/2016: Raport kwartalny Stopklatka S.A. za drugi kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za drugi kwartał 2016 r.

Raport kwartalny Stopklatka S.A. za drugi kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 34/2016

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu