Raport EBI 17/2016: Raport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy kwartał 2016 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2016 r.

Raport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 17/2016

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu