Raport EBI nr 23/2015: Raport kwartalny Stopklatka S.A. za trzeci kwartał 2015 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 r.

Raport kwartalny Stopklatka S.A. za trzeci kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 23/2015

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu