Raport EBI nr 12/2015: Raport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy kwartał 2015 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2015 r.

  PDFRaport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy kwartał 2015 r.

 

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 12/2015

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu