Raport EBI nr 7/2015: Raport Roczny za 2014 rok

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za 2014 rok.
 

 [załącznik: Raport_Roczny_2014_Stopklatka_SA.pdf]


Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.).


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 7/2015

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu