Raport EBI nr 6/2015: Raport kwartalny za czwarty kwartał 2014 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2014 r.

2014Q4_Raport_kwartalny_Stopklatka_S.A..pdf

 

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 6/2015

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu