Raport EBI nr 22/2014: Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2014 r.
 

załącznik: 2014Q1_Raport_kwartalny_Stopklatka_SA.pdf rozmiar: 162 kBPodstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 22/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu