Raport EBI nr 37/2013: Raport kwartalny za trzeci kwartał 2013 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2013 r.
 

[załącznik: 2013Q3_Raport_kwartalny_Stopklatka_SA.pdf]Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 37/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu