Raport EBI nr 30/2013: Raport kwartalny za drugi kwartał 2013 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za drugi kwartał 2013 r.
 

[załącznik: 2013Q2_Raport_kwartalny_Stopklatka_S.A.pdf]


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 30/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu