Raport EBI nr 16/2013: Raport Roczny za 2012 rok

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za 2012 rok.
 

[załącznik: Raport_Roczny_2012_Stopklatka_SA.pdf]


Podstawa prawna :
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 16/2013Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu