Raport EBI nr 28/2012: Korekta raportu kwartalnego za II kwartal 2012 r.

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. w załączeniu przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku (raport nr 26/2012), opublikowanego w dniu 14.08.2012 r.
 

  [załącznik: Korekta_raportu_kwartalnego_Stopklatka_SA_za_II_kwarta_s__n_2012_r.__raport_nr_26_2012_.pdf ]


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Korekta opublikowana w systemie EBI pod numerem 28/2012

 

Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu