Raport EBI nr 8/2012: Raport Roczny za 2011 rok

Zarząd Stopklatka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za 2011 rok.

2010 Raport Roczny Stopklatka SA.pdf
(5,8 MB)

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 8/2012

 

Osoby reprezentujące spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu