Raport EBI nr 5/2011: Raport kwartalny za czwarty kwartał 2010 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2010 r.

2010Q4 Raport kwartalny Stopklatka SA.pdf
(837.9 kB)

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu