Raport EBI nr 7/2011: Raport Roczny za 2010 rok

Zarząd Stopklatka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za 2010 rok.

2010 Raport Roczny Stopklatka SA.pdf
(5,8 MB)

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 7/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu