KALENDARIUM 2017

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w 2017 r.:

• Raport roczny za rok obrotowy 2016
- termin publikacji: 9 marca 2017 r.

• Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. 
- termin publikacji: 8 maja 2017 r.

• Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. 
- termin publikacji: 10 sierpnia 2017 r.

• Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. 
- termin publikacji: 6 listopada 2017 r.

Raporty miesięczne:
- będą przekazywane najpóźniej do 14 dnia każdego miesiąca.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wyszczególnionych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

 

Walne Zgromadzenia:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 30 maja 2017 r., godz. 10:00

 

Stopklatka S.A. jest notowana na ASO NewConnect od 12 lipca 2010 r.