KALENDARIUM 2016

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2016:

 

  • raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku - termin publikacji: 11 lutego 2016 r.

 

  • raport roczny za rok obrotowy 2015 - termin publikacji: 7 marca 2016 r.

 

  • raport kwartalny za I kwartał 2016 roku - termin publikacji: 5 maja 2016 r.

 

  • raport kwartalny za II kwartał 2016 roku - termin publikacji: 11 sierpnia 2016 r.

 

  • raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - termin publikacji: 4 listopada 2016 r.

 

Raporty miesięczne:
- będą przekazywane najpóźniej do 14 dnia każdego miesiąca.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wyszczególnionych terminów będą przekazywane
w formie raportów bieżących.

 

Walne Zgromadzenia:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 27 czerwca 2016 r., godz. 10:00

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 13 grudnia 2016 r., godz. 11:00

 

Stopklatka S.A. jest notowana na ASO NewConnect od 12 lipca 2010.