KALENDARIUM 2015

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2015:

 

  • raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - termin publikacji: 12 lutego 2015 r.

 

  • raport roczny za rok obrotowy 2014 - termin publikacji: 9 marca 2015 r.

 

  • raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - termin publikacji: 7 maja 2015 r.

 

  • raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - termin publikacji: 12 sierpnia 2015 r.

 

  • raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - termin publikacji: 5 listopada 2015 r.

 

Raporty miesięczne:
- będą przekazywane najpóźniej do 14 dnia każdego miesiąca.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wyszczególnionych terminów będą przekazywane
w formie raportów bieżących.

 

Walne Zgromadzenia:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 23 czerwca 2015 roku godz. 11:00

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 7 grudnia 2015 roku 
    godz. 11:00

 

Stopklatka S.A. jest notowana na ASO NewConnect od 12 lipca 2010.