KALENDARIUM 2010

 

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2010:
 

  • raport kwartalny za II kwartał 2010 roku - termin publikacji: 13 sierpnia 2010 r.

 

  • raport kwartalny za III kwartał 2010 roku - termin publikacji: 12 listopada 2010 r.

 

Raporty miesięczne:
- będą przekazywane najpóźniej do 14 dnia każdego miesiąca.
 

Walne Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie - 6 grudnia 2010 roku godz. 14:00


Stopklatka S.A. jest notowana na ASO NewConnect od 12 lipca 2010.