KALENDARIUM 2011

 

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2011:
 

  • raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku - termin publikacji: 14 lutego 2011 r.

 

  • raport roczny za rok obrotowy 2010 - termin publikacji: 7 marca 2011 r.

 

  • raport kwartalny za I kwartał 2011 roku - termin publikacji: 13 maja 2011 r.

 

  • raport kwartalny za II kwartał 2011 roku - termin publikacji: 12 sierpnia 2011 r.

 

  • raport kwartalny za III kwartał 2011 roku - termin publikacji: 14 listopada 2011 r.
     

Raporty miesięczne:
- będą przekazywane najpóźniej do 14 dnia każdego miesiąca.

 

Walne Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie - 29 czerwca 2011 roku godz. 10:00


Stopklatka S.A. jest notowana na ASO NewConnect od 12 lipca 2010.