KALENDARIUM 2012

 

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2012:
 

  • raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku - termin publikacji: 14 lutego 2012 r.

 

  • raport roczny za rok obrotowy 2011 - termin publikacji: 17 lutego 2012 r.

 

  • raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - termin publikacji: 14 maja 2012 r.

 

  • raport kwartalny za II kwartał 2012 roku - termin publikacji: 14 sierpnia 2012 r.

 

  • raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - termin publikacji: 12 listopada 2012 r.
     

Raporty miesięczne:
- będą przekazywane najpóźniej do 14 dnia każdego miesiąca.
 

Walne Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 20 lutego 2012 roku godz. 13:00

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 14 maja 2012 roku godz. 10:00


Stopklatka S.A. jest notowana na ASO NewConnect od 12 lipca 2010.