KALENDARIUM 2013

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2013:
 

  • raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - termin publikacji: 14 lutego 2013 r.

 

  • raport roczny za rok obrotowy 2012 - termin publikacji: 20 marca 2013 r.

 

  • raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - termin publikacji: 14 maja 2013 r.

 

  • raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - termin publikacji: 14 sierpnia 2013 r.

 

  • raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - termin publikacji: 14 listopada 2013 r.
     

Raporty miesięczne:
- będą przekazywane najpóźniej do 14 dnia każdego miesiąca.
 

Walne Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 18 Lutego 2013 roku godz. 10:00

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 27 czerwca 2013 roku godz. 11:00
 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 23 grudnia 2013 roku godz. 12:00


Stopklatka S.A. jest notowana na ASO NewConnect od 12 lipca 2010.