KALENDARIUM 2014

 

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2014:
 

  • raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - termin publikacji: 13 lutego 2014 r.

 

  • raport roczny za rok obrotowy 2013 - termin publikacji: 18 marca 2014 r.

 

  • raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - termin publikacji: 8 maja 2014 r.

 

  • raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - termin publikacji: 12 sierpnia 2014 r.

 

  • raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - termin publikacji: 6 listopada 2014 r.
     

Raporty miesięczne:
- będą przekazywane najpóźniej do 14 dnia każdego miesiąca.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wyszczególnionych terminów będą przekazywane
w formie raportów bieżących.
 

Walne Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 28 kwietnia 2014 roku godz. 14:00

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 30 czerwca 2014 roku godz. 10:00

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie - 22 grudnia 2014 roku godz. 12:00


Stopklatka S.A. jest notowana na ASO NewConnect od 12 lipca 2010.