Komunikat ze Spotkania Nadawców Telewizyjnych z dnia 23 stycznia 2019 r.

K O M U N I K A T
ze Spotkania Nadawców Telewizyjnych z dnia 23 stycznia 2019 r.
 
W dniu 23 stycznia 2019 r. w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli nadawców telewizyjnych działających na polskim rynku mediów, którego przedmiotem było określenie formy uczestnictwa nadawców w procesie współtworzenia badania konsumpcji mediów. Było to kolejne, trzecie spotkanie, które ponownie zgromadziło reprezentację prawie całego rynku nadawców. Stacje telewizyjne, których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu odpowiadają za blisko 90% udziałów w rynku. 
 
Zdecydowana większość obecnych na spotkaniu Nadawców Telewizyjnych uznała za kluczową potrzebę spójnego i jednolitego wyrażania stanowiska przez media telewizyjne w procesie prac nad nowym badaniem konsumpcji mediów. Podkreślono również, że dalsze formułowanie przez nadawców ocen oraz postulatów powinno dokonywać się w sposób bezpośredni, wynikający z ich gotowości do zaangażowania oraz dodatkowego wsparcia merytorycznego procesu. 
 
Zgodnie z powyższą ideą, jednomyślnie zdecydowano o potrzebie powołania organizacji Media Owners Committee, która w imieniu i na rzecz nadawców telewizyjnych uczestniczyć będzie w pracach nad badaniem konsumpcji mediów oraz działać w innych obszarach jakie jej członkowie uznają za istotne.
 
W tym celu postanowiono o rozpoczęciu prac nad prawną i organizacyjna formą Media Owners Committee, tak aby w możliwe krótkim czasie organizacja ta mogła współpracować z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz innymi stronami zaangażowanymi w projekt badania konsumpcji mediów.
 
Jednocześnie powołano spośród uczestników spotkania ośmioosobową grupę, która w pierwszym rzędzie dokona analizy i zgromadzi uwagi nadawców telewizyjnych wobec aktualnego stadium prac nad badaniem konsumpcji mediów.
 
Warszawa, dnia 5 lutego 2019 r.
 
Uczestnicy spotkania: 
4FUN MEDIA
A+E Networks
BBC Studios Polska
Disney Media 
Fox
Frame By Frame
ITI Neovision
Kino Polska
Polcast Media Distribution
Polsat Media Biuro Reklamy
Red Carpet
Stopklatka
Telewizja Polska
Telewizja Puls
Telewizja Republika
Telewizja WP 
TVN Discovery
TVN Media Biuro Reklamy
VIMN Poland
winnicki.tv
NBCUniversal International Networks
 
Powyższa Grupa Nadawców Telewizyjnych posiada łącznie 90% udziałów w polskim rynku telewizyjnym.