Kino Polska TV nabyło kolejny pakiet akcji Stopklatka SA

Kino Polska TV Sp. z o.o. stała się posiadaczem 49,95% udziałów w spółce Stopklatka SA.

Zgodnie z umową zawartą 31 maja 2010 roku Kino Polska TV ma docelowo objąć należący wcześniej głównie do NET INTERNET pakiet 1 271 000 akcji serii A1, stanowiących ponad 72% kapitału zakładowego spółki oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przeniesienie akcji, następujące etapami, zakończy się 5 grudnia 2010 roku.

Stopklatka SA tworzy najstarszy i jeden z najpopularniejszych w Polsce serwis internetowy o tematyce filmowej. W 2009 roku osiągnęła ponad 3,57 mln PLN przychodów ze sprzedaży, czyli aż 82,6% więcej niż w roku poprzednim (zysk netto wyniósł 477,7 tys. PLN).

"Dobre relacje z inwestorem strategicznym oraz zbieżna z naszą wizja serwisu Stopklatka.pl pozwolą nam już w niedługim czasie znacznie wzbogacić portal oraz zwiększyć zyski. Szacujemy, że w roku 2010 przychody ze sprzedaży wyniosą blisko 4,72 mln PLN, a zysk netto 845,1 tys. PLN" - komentuje Adam Bortnik, Prezes Zarządu Stopklatka SA.

Spółka zadebiutowała na NewConnect 12 lipca 2010 roku. Kurs na debiucie wzrósł o 19,57% i wyniósł 4,89 PLN.

Spółka jeszcze w trakcie oferty prywatnej cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W konsekwencji akcje w ofercie prywatnej sprzedane zostały z redukcją w wysokości 37% i oferowane były po cenie 4,09 PLN. Spółka pozyskała wówczas blisko 800 tys. PLN, które przeznaczone zostaną między innymi na rozbudowę funkcjonalności społecznościowych portalu.