NWZ - 23 grudnia 2013

Informacja o ogólnej liczbie akcji

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. ogólna liczba akcji Stopklatka S.A. wynosi 2.275.246 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 2.275.246, w tym:

  1. 271.000 akcji serii A1, uprawnionych do 1.271.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  2. 485.000 akcji serii A2, uprawnionych do 485.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  3. 193.045 akcji serii B, uprawnionych do 193.045 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  4. 326.201 akcji serii C, uprawnionych do 326.201 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. - 23.12.2013 r.
(246 KB)

Projekty uchwał na NWZA Stopklatka S.A. - 23.12.2013 r.
(338 KB)

NWZA_20131223_Formularz_dla_os_fiz_-_zgloszenie_projektu_uchwaly_Stopklatka_SA
(54 kb)

NWZA_20131223_Formularz_dla_os_fiz_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_Stopklatka_SA
(60 kb)

NWZA_20131223_Formularz_dla_os_innej_niz_fiz_-_zgloszenie_projektu_uchwaly_Stopklatka_SA
(69 kb)

NWZA_20131223_Formularz_dla_os_innej_niz_fiz_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_Stopklatka_SA
(69 kb)

NWZA_20131223_Formularz_pelnomocnictwa_Stopklatka_SA
(67 kb)

NWZA_20131223_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_Stopklatka_SA
(174 kb)

20131223_Tresc_Uchwal_NWZA_Stopklatka_SA
(248 kb)