Raport EBI 15/2019: Raport kwartalny Stopklatka S.A. za trzeci kwartał 2019 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2019 r.

Raport kwartalny Stopklatka S.A. za trzeci kwartał 2019 r.

 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka - Członek Zarządu