Raport EBI 4/2019: Raport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy kwartał 2019 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019 r.

Raport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 4/2019

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka - Członek Zarządu