Raport EBI 9/2018: Raport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy kwartał 2018 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 r.

Raport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 9/2018

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu