Raport EBI nr 13/2016: Raport roczny za 2015 rok

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za 2015 rok.

Raport roczny 2015 r. Stopklatka S.A.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.).


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 13/2016

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu