Raport EBI nr 46/2014: Raport kwartalny za trzeci kwartał 2014 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2014 r.

2014Q3_Raport_kwartalny_Stopklatka_SA.pdf

 

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 46/2014

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu