Raport EBI nr 6/2012: Raport kwartalny za czwarty kwartał 2011 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2011 r.

2011Q4 Raport kwartalny Stopklatka SA.pdf

 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 6/2012

 

Osoby reprezentujące spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu