Raport ESPI 1/2020: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje informację o wstępnych wynikach finansowych zanotowanych przez Emitenta w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 r.  w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. 
 
Przychody z umów z klientami
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r.: 30 031 tys. zł
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r.: 27 422 tys. zł
 
Wynik na działalności operacyjnej
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r.: 1 379 tys. zł
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r.: (2 823) tys. zł
 
Wynik netto
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r.: 932 tys. zł
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r.: (3 270) tys. zł
 
Zanotowany przez Emitenta znaczący wzrost przychodów z umów z klientami jest rezultatem bardziej efektywnego wykorzystania treści programowych i w konsekwencji wyższego udziału kanału Stopklatka w oglądalności (0,96% w 2019 r. vs. 0,91% w 2018 r., SHR% All 16-49). Wzrost przychodów jest także efektem zwiększenia sprzedaży z tytułu akcji specjalnych i sponsoringu.
 
Należy również wspomnieć, iż przedstawione wyżej wyniki są zgodne z oczekiwaniami Zarządu Emitenta, według których włączenie Spółki do Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., do którego doszło w 2018 r., przełożyło się na poprawę rentowności Emitenta poprzez wykorzystanie efektu synergii nie tylko w obszarze zakupu kontentu, ale również w zakresie kosztów wynagrodzeń i działań marketingowych.
 
Ostateczne wyniki finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r. (wraz z danymi porównawczymi) oraz rezultaty oglądalności Stopklatki zostaną przedstawione w raporcie rocznym Stopklatka S.A. za rok 2019, którego publikacja zaplanowana jest na 19 marca 2020 r. (zgodnie z informacją przekazaną w raporcie EBI nr 1/2020 w dniu 22 stycznia 2020 r.). 
 
W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego raportu rocznego wysokość zaprezentowanych wyników znacząco się zmieniła, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z ich aktualizacją.
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu