Raport EBI nr 1/2020: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 r.
 
Raport roczny za rok obrotowy 2019
- termin publikacji: 19 marca 2020 r.
 
Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. 
- termin publikacji: 7 maja 2020 r.
 
Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. 
- termin publikacji: 6 sierpnia 2020 r.
 
Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. 
- termin publikacji: 5 listopada 2020 r.
 
Działając zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r.
 
Informacje o ewentualnych zmianach wskazanych wyżej terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.
 
Podstawa prawna: 
 
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu