Raport ESPI nr 8/2019: Aktualizacja wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2019, opublikowanego przez Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) w dniu 11 października 2019 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2019 r. Emitent otrzymał wiadomość o ogłoszeniu przez większościowego akcjonariusza Spółki – Kino Polska TV S.A. komunikatu w sprawie zmiany ceny akcji, po której nabywane będą akcje Emitenta w ramach ogłoszonego w dniu 11 października 2019 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji z 6,20 zł za jedną akcję Spółki do 7,00 zł za jedną akcję Stopklatka S.A. („Komunikat”).

Pełna treść Komunikatu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Kominikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu dot. Stopklatka S.A.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu