Raport EBI 14/2019: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 listopada 2019 r. oraz informacja o przerwie w jego obradach

Zarząd  Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NZW”) Emitenta zwołane na dzień 12 listopada 2019 r, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. NWZ zostanie wznowione w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Puławskiej 435a.

Zarząd Emitenta, w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje treść uchwał podjętych podczas NWZ w dniu 12 listopada 2019 r. wraz z wynikami głosowania do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

NWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NZW.

Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka SA w dniu 12 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: 
§4 ust. 2 pkt. 6,7,8,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogusław Kisielewski – Członek Zarządu
Małgorzata Parczewska – Pałka – Członek Zarządu