Raport ESPI 7/2019: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje informację o wstępnych wynikach finansowych zanotowanych przez Emitenta w okresie 3 i 9 miesięcy zakończonym 30 września 2019 r.  w porównaniu do analogicznych okresów 2018 r. 
 
Przychody z umów z klientami
3 miesiące zakończone 30 września 2019 r.: 6 554 tys. zł
3 miesiące zakończone 30 września 2018 r.: 5 761 tys. zł
 
9 miesięcy zakończonych 30 września 2019 r.: 20 306 tys. zł
9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 r.: 18 724 tys. zł
 
Wynik na działalności operacyjnej
3 miesiące zakończone 30 września 2019 r.: (497) tys. zł
3 miesiące zakończone 30 września 2018 r.: (1 577) tys. zł
 
9 miesięcy zakończonych 30 września 2019 r.: (356) tys. zł
9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 r.: (3 059) tys. zł
 
Wynik netto
3 miesiące zakończone 30 września 2019 r.: (607) tys. zł
3 miesiące zakończone 30 września 2018 r.: (1 689) tys. zł
 
9 miesięcy zakończonych 30 września 2019 r.: (694) tys. zł
9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 r. (3 389) tys. zł
 
Zaprezentowane wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami Zarządu Spółki, zgodnie z którymi włączenie Emitenta do Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., do którego doszło w 2018 r., przełożyło się na poprawę rentowności Spółki poprzez wykorzystanie efektu synergii m.in. w obszarze kosztów akwizycji, wynagrodzeń i działań marketingowych.
 
Analizując powyższe wyniki finansowe, należy pamiętać o zjawisku sezonowości, które dotyczy działalności Emitenta. Przychody z reklam w Polsce osiągają zwykle najniższy poziom w trzecim kwartale roku kalendarzowego, który obejmuje okres wakacyjny, a najwyższy w czwartym kwartale.
 
Ostateczne wyniki finansowe (za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r.) oraz dane dotyczące oglądalności Stopklatka TV zostaną przedstawione w raporcie Stopklatka S.A. za trzeci kwartał 2019 r., którego publikacja zaplanowana jest na 14 listopada 2019 r. (zgodnie z informacją przekazaną w raporcie EBI nr 11/2019 w dniu 10 października 2019 r.). 
 
W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego raportu kwartalnego wysokość zaprezentowanych wyników znacząco się zmieniła, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z jego aktualizacją.
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
 
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu